1.Kliniklerde temizliği o bölümde çalışan temizlik personeli tarafından yapılmalıdır.

2.Monitör gibi hassas cihazların temizliği görevlendirilen temizlik personeli tarafından hemşire kontrolünde yapılmalıdır.

3.Temizlik hareketlilik başlamadan önce yapılmalıdır.

4.Temizliğe başlamadan önce ve temizlik bitiminde eller yıkanmalıdır.

5.Temizlik personeli, toz alma ve her türlü temizlik işlemi sırasında mutlaka uygun eldiven giymelidir (Tablo1).

6.Temizlik yaparken en az  toz ve aerosol oluşturacak yöntem seçilmelidir.

7.Toz kalkmasına neden olacak toz alma yöntemlerinden kaçınılmalıdır.

8.Temizlik, temizden kirliye doğru yapılmalıdır.

9.Bez ve kova renkleri temizlenecek alana göre belirlenmelidir (Tablo2).

10.Temizlikte bezlerin ve kovaların kullanım ilkelerine uyulmalıdır (bkz.4.3).

11.Moplar (paspas) ile ıslak temizlik yapılmalı, kuru süpürge/elektrik süpürgesi kullanılmamalı ve kesinlikle silkeleme yapılmamalıdır.

12.Temizlikte mopların kullanım ilkelerine uyulmalıdır (bkz.4.4).

13.Çift kovalı-presli paspas arabası kullanım ilkeleri  uygulanmalıdır (bkz. 4.5)

14.Temizlik işlemi bittiğinde temizlik malzemeleri yıkanmalı ve kuru şekilde saklanmalıdır.

15.Temizlik malzemeleri kova içinde ve ıslak bırakılmamalıdır.

16.Temizlik solüsyonu kullanım ilkelerine uyulmalıdır (bkz 4.6).

17.Mümkünse her farklı hasta bakım alanında ayrı temizlik malzemesi kullanılmalıdır. Bir hasta bakım alanında kullanılan temizleme suyu, kovası, paspası ve temizleme bezleri başka bir alanda kullanılmamalıdır.

18.Temiz ve kirli malzemeler ayrı odalarda bulundurulmalıdır.

19.Temizlik maddeleri ve dezenfektanlar birbiri ile karıştırılmamalıdır.

20.Tuvaletler en son temizlenmelidir.

21.Gerekli görülen durumlarda periyod beklenmeden temizlik yapılmalıdır.

Kirli ve temiz çamaşır taşıma arabaları ayrılmalı ve çamaşır arabalarının  etrafı kapalı ve temiz olmalıdır.
Çamaşır arabalarındaki kirli çamaşır torbası, çamaşırhaneye her kirli çamaşır  naklinden sonra  yenisi ile değiştirilmelidir.

24.Tekrar kullanılabilir kirli çamaşırlar sıvı geçirmeyen, kaçağı önleyen, ağzı sıkıca bağlanmış torbalarla, günde en az iki kere çamaşırhaneye gönderilmelidir.

MRSA, VRE gibi dirençli patojenlerin izole edildiği hasta odalarının temizliğinde bu patojenler için önerilen temizlik kurallarına uyulmalıdır (bkz. 5).
Personelin yaptığı temizlik işleri, personel temizlik takip formu ile takip edilmelidir.

 

  4. 2.  Eldiven Kullanımı

Toz alma dışında her türlü temizlik işlemi sırasında mutlaka uygun eldiven giyilmelidir (Tablo 1).
Ellerinde yara, çizik vb. bulunan temizlik personeli toz alma işlemi sırasında steril olmayan temiz eldiven giymelidir.
Eldivenli ellerle kapı kolu, telefon, masa vb. yüzeylere dokunulmamalıdır.
Tuvalet temizliği için kullanılan eldivenler diğer alanların temizliğinde kesinlikle kullanılmamalıdır.
Temizlik işlemi bittiğinde eldivenler çıkarılıp el hijyeni sağlanmalıdır.

Tablo 1. Hastanede  eldiven kullanımı

Alan

Eldiven Türü

Renk

Temizlik

Plastik

Kırmızı

Evsel Nitelikli  Atık Toplama

Plastik

Sarı veya mavi

Tıbbi Atık Toplama

Kumaş üzerine kauçuk kaplı

Turuncu

 

  4. 3. Bezlerin ve Kovaların Kullanım İlkeleri

 

1.Bez ve kova renkleri temizlenecek alana göre belirlenmeli, farklı alanlarda farklı temizlik bezi kullanılmalıdır (Tablo 2).

2.Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir.

Kirli bezle temizliğe devam edilmemeli, sık sık bez değiştirilmelidir.
Kirlenen bezler sıcak su ve deterjanla yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanılmalıdır.           

 

Tablo 2. Hastane Temizliğinde Kullanım Alanına Göre Kova ve Bez Renkleri

Bez ve Kova Rengi

Kullanım Alanı

MAVİ

Bütün kuru alanlar

Masa, Etajer, Yatak Başucu,

Cam, Cam Önü, Kapı Kolları

SARI

Bütün ıslak alanlar (Tuvalet hariç)

Banyo, Duş, Küvet, Armatür

KIRMIZI

Tuvaletler

Klozet, Pisuvar, Sifon Tankı

 

  4. 4. Mopların Kullanım İlkeleri

1.Moplar (paspas) ilk kez kullanılıyor ise sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanarak havlarından (tüylerinden) arındırılmalıdır.

2.Her günün başında paspas ve bez fırçaları değiştirilmelidir.

3.Mop, temiz alanda S şeklinde, kirli alanda düz hat üzerinde hareket ettirilerek temizlik yapılmalıdır.

4.Mop ile temizlik yapılarak ilerlenirken temizlenmemiş alan bırakılmamalıdır.

5.Çok miktarda kan ve vücut sıvısı dökülen alanın temizliğinden sonra paspas başlıkları değiştirilmelidir.

6.Kirli mop ile temizlik yapılmamalıdır.

7.Kirlenen moplar sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanmalı ve kurutularak     saklanmalıdır.

8.Saçaklı mop kullanımında zemin ıslak bırakılmamalı, kurulama işlemi yapılmalı ve paspaslama işlemi sırasında kirlenme, kayma ve düşmeleri önlemek için uyarı levhaları konulmalıdır.

9.Temizlik işlemi bittiğinde temizlik malzemeleri yıkanmalı ve kuru şekilde saklanmalıdır.

10.Temizlik malzemeleri kova içinde ve ıslak bırakılmamalıdır.

Tablo 3. Hastane Temizliğinde Mop Seçimi ve Kullanımı

Mop Tipi

Kullanım Amacı

Mavi mop

Kuru süpürme

Beyaz mop

Nemli silme ve bakım

Saçaklı mop

Islak silme

 

4. 5. Çift Kovalı-Presli Paspas Arabası Kullanım İlkeleri

 

Paspas ilk kez kullanılıyor ise sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanarak havlarından (tüylerinden)  arındırılmalıdır.
Paspaslama için kullanılacak su ılık olmalıdır.
Temiz su için mavi kova, kirli su için kırmızı kova kullanılmalıdır.
Mavi kovaya uygun konsantrasyonda (üretici firma önerisine uygun olarak), kırmızı kovaya ise bunun yarısı kadar sıvı deterjan konulmalıdır.
Paspas S şeklinde hareket ettirilmeli, zeminden mümkün olduğunca uzaklaştırılmadan temizlik yapılmalıdır.
Kirli paspasla temizlik yapılmamalı, kirlenen paspas önce kırmızı kovada kirinden arındırılmalı, sonra mavi kovada yıkanmalı, sıkma presi kırmızı kova üzerine çevrilerek sıkma işlemi yapılmalıdır.
Bu işlemi takiben paspas sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanıma sokulmalıdır.
Gün içinde kullanılan tüm paspaslar sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanıma sokulmalıdır.
Islak paspasla silinen alanlar kuru mop ile hemen kurulanmalı, paspaslama işlemi sırasında kirlenme, kayma ve düşmeleri önlemek için uyarı levhaları konulmalıdır.

4. 6. Temizlik Solüsyonu Kullanım İlkeleri

 

Temizlik solüsyonu uygun oranda hazırlanmalıdır (bkz.6).
Temizlik solüsyonları günlük olarak işlemden hemen önce hazırlamalı ve uzun süre bekletilmemelidir.
Deterjan/dezenfektan çözeltisi sık değiştirilmelidir.
Deterjan/dezenfektan çözeltisi kirlendiğinde, izolasyon odasının temizliğinden sonra değiştirilmelidir.
Yüzey dezenfektanı olarak 1/100’lük konsantrasyonda çamaşır suyu (1 L suya 10 cc (%1) çamaşır suyu) veya Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin  önerdiği yer yüzey dezenfektanı kullanılmalıdır.
Kan ve vücut sıvılarının temas ettiği yüzeylerin temizliğinde 1/10’luk çamaşır suyu

       (1 L suya 100 cc (%10) çamaşır suyu) kullanılmalıdır.

 

4. 7. Kan ve Vücut Sıvıları Döküldüğünde Temizlik

 

1.Kan ve vücut sıvılarının döküldüğü yüzeyler beklemeden hemen temizlenmelidir.

2.Temizliği yapacak personel eldiven giymeli ve diğer kişisel korunma önlemlerini uygulamalıdır.

3.Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde hemen kağıt havlu ile kaba kiri alınmalıdır.

4.Çok miktarda dökülen kan ve vücut sıvıları tek kullanımlık emici/absorban malzeme ile temizlenmelidir.

5.Bölge 1/10’luk çamaşır suyu ile silinmeli, temiz su ile durulanmalıdır.

6.Atıklar kırmızı çöp poşetine atılmalıdır.

7.İşlem sonrası paspas dezenfekte edilmelidir.

8.Temizlik tamamlandığında eller mutlaka yıkanmalıdır.

 

4. 8. Hasta Odalarının Temizliği

 

Temizlik arabasında gerekli tüm temizlik malzemelerinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir (kuru temizlik mopları, sıvı deterjan, ovma amaçlı temizlik maddesi, yeterli miktarda temiz mavi, sarı ve kırmızı temizlik bezleri, tuvalet fırçası, çek çek, faraş, kova, eldiven vb.).
Eksik malzeme varsa temizliğe başlamadan önce tamamlanmalıdır.
Temizlikte kullanılacak temizlik malzemeleri temizlenecek alana taşınmalıdır.
Personel “El Hijyeni Talimatı’’ ve ‘‘Eldiven Kullanım Talimatı”na göre ellerini yıkamalı ve steril olmayan eldiven giymelidir.
İzolasyon odalarında koruyucu giysi ve maske kullanılmalıdır.
Temizliğe çöplerin toplanmasıyla başlanmalıdır.
Çöpler günde en az iki kere toplanmalı, “Hastane Atıkları Yönetimi Talimatı” na göre uzaklaştırılmalıdır.
Odadaki çöp kovalarının içinde bulunan çöp poşetleri oda dışına çıkarılarak ağzı bağlandıktan sonra servise ait büyük çöp bidonuna taşınmalıdır.
Çöp kovası kirlenmişse yıkanarak temizlenmeli ve kurulanmalıdır.
Temizlik her zaman temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır.
Oda zemini çekçek ve faraş ile kaba kirlerden arındırılmalıdır.
Tüm yüzeylerin (pencere önleri, yemek masası, etajer vb.) tozu alınmalıdır.
Oda zemini temiz alandan başlayarak yatak altları dahil olacak şekilde kapıya doğru paspaslanmalı ve hemen kuru mop ile kurulanmalıdır.
Temizlik ve dezenfeksiyon işlemi sabah saatlerinde bir kez yapılmalı, her kirlenme olduğunda ve her hasta değişiminde tekrarlanmalıdır.
Banyo ve tuvaletlerin temizliği en sona bırakılmalıdır.
Kirli mop temizlik  arabasındaki kirli bölümüne konulmalı ve temiz bir mopla banyo/tuvalet zeminindeki atıklar uzaklaştırılmalıdır.
Eksitus veya taburcu olan ya da başka bir servise devrolan hastanın ardından günlük temizlik işleminin tüm basamakları uygulanmadan yeni hasta kabul edilmemelidir.
Taburculuk sonrası dolap içleri de silinmelidir.
Tüm temizlik bezleri kirlendikçe değiştirilmeli, kirli bezle temizlik işlemine devam edilmemelidir.
Kirlenen temizlik bezleri bekletilmeden çamaşır makinesinde sıcak su (>60˚C) ile yıkanarak kurutulmalıdır.
Diğer bir odaya ya da başka bir hastaya geçmeden önce eldiven çıkarılmalı ve eller yıkanmalıdır.
Malzemelerin temizlenme sıklığı ve yöntemi tablo 4’te belirtildiği şekilde yapılmalıdır.

23.Kullanılan bilgisayar ve klavyeler temiz tutulmalı, her gün ve kirlendiğinde temizlik tekrar edilmelidir.

24.Duvar, pencere, raf ve benzeri kritik olmayan yüzeyler, genel temizliğin parçası olarak, dezenfektan veya deterjanla düzenli olarak temizlenmelidir.

25.MRSA, VRE gibi dirençli patojenlerin izole edildiği hasta odalarının temizliğinde bu patojenler için önerilen temizlik kurallarına uyulmalıdır (bkz. 5).

26.Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme olmadığı sürece temizlik su ve sıvı deterjanla yapılmalıdır.

Su ve deterjanla temizlik yapılan alanlarda her üç odada bir temizlik solüsyonu değiştirilmelidir. Yoğun kirlenme meydana gelmişse daha sık solüsyon değişimi yapılmalıdır.
Kapı kolları sıvı deterjanla yıkanmış bez ile silinmeli ve kurulanmalıdır.
İmmünosüpresif hasta odalarında oda zemini uygun bir dezenfektan solüsyon kullanılarak günde en az bir kez temizlenmelidir.
İmmünosüpresif hasta odalarında toz tutmayan mobilyalar bulundurulmalıdır.
İmmünosüpresif hasta odalarında kuru vakum kullanılmamalıdır.
Hasta odalarında nebülizatör ve oksijen kapları için steril distile su kullanılmalı ve su azaldığı zaman üzerine ekleme yapılmamalıdır.Yüksek düzey dezenfektan  ile dezenfekte edilmelidir.
İmmünosüpresif hastalarda tüm mutfak aletleri ve yemek hazırlamada kullanılan yüzeyler temiz tutulmalıdır.
İmmünosüpresif hasta odalarında bulunan tüm tıbbi aletler uygun bir

        dezenfektan ile  günlük dezenfekte edilmelidir.

İmmünosüpresif hasta odalarında ve oda dışındaki koridorlarda Aspergillus salgınlarına kaynak oluşturabileceği için kesinlikle halı kullanılmamalıdır.
Transplantasyon  ünitesinde pencere kenarları , tüm alanlar, kapı üstleri Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından önerilen dezenfektanlarla günde en az bir kez temizlenmelidir.
Transplantasyon  ünitesinde çevresel dezenfeksiyon ve ıslak vakum işlemi yapıldığında önerilen dezenfektanlarla temizlik yapılmalıdır.

 

4. 9. Lavabo, Banyo ve Duşların Temizliği

 

1.Lavabolar günlük temizlenmelidir.

2.Lavabo ve kenarları su ve sıvı deterjanla veya ovma maddesi ile ovularak temizlenmelidir.

3.Aynı bez yıkandıktan sonra lavabo arkasındaki fayanslar silinmelidir.

4.Lavabo aynası mavi bez kullanılarak cam temizleme maddesi ile silinmelidir.

5.Banyo ve duş kaba kirinden arındırılmalıdır.

6.Duş ve küvet temizliğinden önce fayanslar silinmeli, daha sonra musluk, duş teknesi ve duşa kabin sıvı deterjanla veya ovma maddesi ile silinmelidir.

7.En son zemin silinmelidir.

8.Silinen tüm yüzeyler önce durulanıp ardından kurulanmalı, kesinlikle ıslak bırakılmamalıdır.

 4.10.  Tuvalet Temizliği

1.Önce sifon çekilmelidir.

2.Klozetin içi sıvı deterjan veya ovma maddesi dökülerek tuvalet fırçası ile fırçalanmalıdır.

3.Klozet çevresi ayrı bir temizlik bezi ile sıvı deterjan veya ovma maddesi kullanılarak silinmelidir.

4.Silme işlemi bitince durulama yapılmalı ve ıslak alanlar kurulanmalıdır.

5.Yer süzgeci su tutularak kaba kirlerinden arındırılmalıdır.

6.Tuvalet temizliğinde dezenfektan kullanılmamalıdır.

7.Tuvalet zemini en son temizlenmelidir.

8.Tüm zemin oda temizliğinde kullanılandan farklı bir paspas ile kapıya doğru silinmeli ve kurulanmalıdır.

9.Tuvalet temizliğinde kullanılan temizlik malzemeleri kesinlikle başka yerde kullanılmamalıdır.

10.Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalıdır. Boşalan sabunluk yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır.

11.Tuvalet temizliğinde kullanılan bezler (mop, paspas dahil) gün sonunda sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanmadan ve kurutulmadan kesinlikle başka bir alanda kullanılmamalıdır.

4.11.  Hemşire ve Doktor Odalarının Temizliği

1.Temizlik personeli steril olmayan eldiven giymelidir.

2.Öncelikle odadaki çöpler uygun şekilde toplanmalı, “Hastane Atıkları Yönetimi Talimatı” na göre uzaklaştırılmalıdır.

3.Temizlik temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır.

4.Temizlikte su ve deterjan  kullanılmalıdır.

5.Cam ve kapılar haftada bir temizlenmelidir.

6.Kapı tokmağı ve pencere kenarları her gün silinmelidir.

7.Bilgisayarlar ve klavyeler her gün ve kirlendikçe temizlenmelidir.

8.Bu odalardaki buzdolapları her hafta temizlenmelidir.

 

4. 12. Zemin ve Koridor Temizliği

1.Oda/ofis temizliği tamamlandıktan sonra çek çek ve faraş ile koridorda bulunan kaba kirler uzaklaştırılmalıdır.

2.Tüm eşyaların (sekreter masası, hemşire deksi, oturma grubu, duvar bandı, tablolar vb.) tozu alınmalı, su ve sıvı deterjanla zemin paspaslanmalı ve kurulanmalıdır.

3.Koridor temizliğinde hasta odası ve ofislerde kullanılandan farklı paspas ve mop kullanılmalıdır.

4.Çift kovalı-presli paspas arabası kullanımı ilkelerine uyularak temizlik tamamlanmalıdır.

 

5.Önemli Patojenlerin (MRSA,VRE vb.) İzole Edildiği Hasta Odalarında Temizlik

 

Antibiyotik dirençli gram pozitif bakteriler (MRSA, VISA, VRE, VRSA) ile çevre kontaminasyonunu önlemek için standart temizlik ve dezenfeksiyon talimatları uygulanmalıdır.
Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri sırasında el hijyeni, kişisel korunma ve izolasyon

            önlemlerine uyulmalıdır.

Hasta bakım alanlarında kapı kolları, yatak kenarları, komodinler vb. sık dokunulan yerlerin temizlik ve dezenfeksiyonuna özellikle dikkat edilmelidir.
Temizlik personelinin temizlik ve dezenfeksiyon talimatlarına uyumu sağlanmalıdır.
Çoklu dirençli bakterilerle enfekte hastaların yattığı odaların temizliğinde kullanılan malzemeler diğer odaların temizliğinde kullanılmamalıdır.
Sterilizasyon amacıyla kullanılan sıvı kimyasal gibi yüksek düzey dezenfektanlar

            ortam temizliğinde kullanılmamalıdır.

C.difficile ilişkili enteriti olan hastaların yattığı bölümlerde çevre temizliğinde 1/10

            çamaşır suyu kullanılmalıdır.

Şüpheli veya kanıtlanmış Creutzfeldt-Jakob hastalığı (CJH) olan hasta odasında santral sinir sistemi dokusu ile çevre kontaminasyonu yoksa rutin dezenfeksiyon yapılmalıdır.

 

Tablo 4. Malzemelerin Temizlenme Sıklığı ve Şekilleri

Malzeme

 

Temizlenme Sıklığı

Nasıl Temizlenecek?

Sedye

Tekerlekli sandalye

 

Günlük ve kirlendikçe

Su ve deterjanla silinmeli

Çamaşır arabası

Günlük ve kirlendikçe

Su ve deterjanla silinmeli

Acil arabası

 

Günlük ve kirlendikçe

Su ve deterjanla silinmeli

Serum askıları

Günlük ve kirlendikçe

Su ve deterjanla silinmeli

İdrar kapları

 

Her kullanımdan sonra

 

Su ve deterjan ile yıkanır ve dezenfekte edilir.

Perdeler

Haftada bir kez veya kirlendikçe

Yıkama

Telefonlar

Bilgisayar ve klavyeler

 

Günlük veya kirlendikçe

Deterjanlı su ile temizlenir ve kurulanır,  Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin önerdiği yüzey dezenfektanı veya %70’lik alkol ile  silinir.

Hasta bakım alanları dışındaki mobilyalar

Günde bir kez

Toz alma

Ayda bir kez

Su ve deterjanla silinmeli

Camlar

Haftada bir kez

Cam temizleme maddesi ile silme ve kurulama

Duvarlar

Görünür kir ve leke olduğunda

Su ve uygun deterjanla silinme

Tavan lambaları

 

Haftada bir kez

 

Nemli bezle silme

 

Zemin

Günde en az iki kez ve kirlendikçe

Temizlik + deterjan/dezenfektan

Havalandırma boşlukları

Ayda bir kez

Mekanik temizlik ve kuru vakum uygulama

 

Tablo 5. İzolasyon Ünitelerinde Standart Temizlik Yöntemi ve Öneriler

 

Malzeme

 

Temizlik yöntemi

Öneriler

Mobilya, yatak, yatak standı, hasta transfer araçları, serum askıları vb.

Deterjanlı su ile temizlenir ve kurulanır.  %70’lik alkol veya 1/100’lük çamaşır suyu ile silinir ve kurulanır.

Çevre temizliği muhafaza edilir.

Şilteler ve yastıklar

Şilteler ve yastıklar daima plastik koruyucu ile kullanılr. Plastik koruyucular hasta aralarında ve gerektiğinde deterjanlı su ile temizlenir ve %70’lik alkol veya 1/100’lük çamaşır suyu ile silinir ve kurulanır.

Yastığın veya şiltenin plastik kılıfı delindi ise plastik kılıfı ve şilte değiştirilir veya atılır.

Telefonlar

Deterjanlı su ile temizlenir ve kurulanır,  Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin önerdiği yüzey dezenfektanı veya %70’lik alkol ile  silinir.

 

Ventilatör, aspirasyon malzemeleri ve maskeler

Filtreler tek kullanımlık olmalı ve kullanım sonrası atılmalıdır.

Maskeler tek hastaya kullanılır, kirlendiği zaman veya günlük temizlenir.

Her hastadan sonra maske atılır.

Her 48 saatte bir tüp ve filtreler değiştirilir. Tek hastaya kullanılır.

Oyuncaklar

Tek hastaya kullanılır. Deterjan+su ile temizlenir ve kurulanır. Direkt temasla yayılabilen bir hastalık varsa (SARS, MRSA, VRE) 1/100’lük çamaşır suyu ile silinir ve kurulanır.

Eğer hastada direkt temasla yayılabilen bir hastalık varsa (SARS, MRSA) ve temizlenemiyorsa hasta taburcu olduktan sonra veya eksitus olması halinde oyuncak atılır.

Zeminler

Temizlik + deterjan/dezenfektan

Her şiftte en az iki kere ve gerektiğinde daha sık temizlenir.

Komod, oturulan yer ve kolluklar

Kullanım sonrası komodların oturulan yeri ve kolları deterjanlı su ile silinir, durulanır  ve %1/100’lük çamaşır suyu ile ve kurulanır.

Önce deterjanlı su ile temizlik sonra dezenfeksiyon ve kurulama yapılır.

 
6.Dezenfektanların Kullanım Alanları ve Kullanım Konsantrasyonları

 
6.1.Sodyum Hipoklorit (Çamaşır suyu)

Aktif madde: Sodyum hipoklorit

Kullanım alanları: Yüzey dezenfektanı

Temas süresi: En az 10 dakika

Kullanım süresi: Çözelti hazırlandığı gün kullanılmalıdır.

Not:  Deterjanlı su ile karıştırıldığında toksik maddeler açığa çıktığından başka       

    temizlik ürünleriyle karıştırılmamalıdır.

Tablo 6 . Çamaşır Suyu Kullanım Tablosu                                   

Ürün

 
Kullanım

Dilüsyon

Klorin miktarı

 Oran


Çamaşır suyu (% 5 sodyum hipoklorit,

50 000 ppm)

Kan dökülmesi

1 ölçek ÇS/ 9 ölçek su

% 0.5  (5000 ppm)

1/10

Yüzey temizliği

 

1 ölçek ÇS/ 50 ölçek su

% 0.1  (1000 ppm)

1/50       

1 ölçek ÇS/ 100 ölçek su

%0,05 (500ppm)

1/100

Alet temizliği

(prion)

1 ölçek ÇS/ 1 ölçek su

Dilüe etmeden

% 2.5 (25000 ppm)

% 5     (50000 ppm)

 
6.2.Presept Tablet                            

 

Aktif madde: Dikloroizosiyanürat

Kullanım alanları: Yer ve yüzey dezenfektanı

 

Tablo 7. Presept Tablet Kullanım Tablosu 

Kullanım alanı

 


Önerilen

Konsantrasyon

Presept

5gr tablet

Diğer Bilgiler

Kan ve vücut sıvıları döküntüleri için

 

10.000 ppm

9 tab./2.5 lt.

Hazırlanan solüsyonu sıvının üzerine dökün.

Hassas yüzeylerin dezenfeksiyonu

 

 

1,000  ppm

3,5 tab./ 10 lt.

Solüsyona batırılmış bez ile silin.

Çelik enstrümanlar

 

560 ppm

½ tb. /2,5lt

1 saat süreyle solüsyonda bekletin.

Hassas olmayan yüzeylerin dezenfeksiyonu (lavabo,

buzdolabı, çalışma yüzeyleri, dolaplar, masa, tezgah vb.)

140 ppm

1tab./ 20lt.

Solüsyon doğrudan uygulayın.

 

 

6.3.Oxy Chlorex Efervesan Klor Tablet

 

Aktif madde: 5 gramlık her bir tablette 1.5gr klor karşılığı 2.5gr NaDCC içerir.

 

Kullanım alanları: Yer ve yüzey dezenfektanı

 

Tablo 8. Oxy Chlorex Efervesan Klor Tablet Kullanım Tablosu 

Kullanım alanı

 

 

Önerilen

Konsantrasyon

 

5gr tablet

Diğer Bilgiler

Kan ve vücut sıvıları döküntüleri için

 

10.000 ppm

20 tab./ 3 lt.su

Hazırlanan solüsyonu sıvının üzerine dökün.

Hassas yüzeylerin  dezenfeksiyonu

1,000  ppm

2 tab./ 3 lt. su

Solüsyona batırılmış bez ile silin.

Hassas olmayan yüzeylerin dezenfeksiyonu (lavabo,

buzdolabı, çalışma yüzeyleri, dolaplar, masa, tezgah vb.)

200 ppm

2 tab./ 15 lt. su

Uygun bir deterjan ilave edilerek yüzeyler yıkanır veya hazırlanan solüsyonda ıslatılmış bir bezle silinir ve daha sonra iyice durulanır.

 

6.4.ANIOS DDSH

 

Aktif madde: Kuaterner amonyum propionat, guanidyum asetat, n-propanol

 

Kullanım alanları: Medikal cihaz ve yüzeyler için  hızlı deterjan + dezenfektan

 

Bir püskürtme 0.8ml.
Kullanıma hazır solüsyondur.
Bir beze veya direkt uygulama alanına püskürtülerek kullanılır (m2de/8-10ml) kullanılır.
Temizlik ve dezenfeksiyon yapılması istenen tüm alan iyice silinir.
Uygulama yapılan cihaz, mukoza ile temas etmiyorsa işlem sonrası durulamaya gerek yoktur.                                       

 

 

HASTANE VE KLİNİKLERE           HİJYENİK TEMİZLİK

  

Hastane Ve Klinik Temizlik Talimatı

     

           

         Hastane, klinik, sağlık ocağı ve poliklinik gibi sağlık kurumlarının temizliği, diğer alanlarının temizliğinden farklı ihtiyaçlara ve öneme sahiptir. Sağlık kurumları enfeksiyon tehlikesi ile karşılaşabilecek en riskli mekanlardır. Bu tür mekanlarda hijyen vazgeçilmez bir unsurdur.

         TEMİZLİK BİZDEN SORULUR .COM bünyesindeki deneyim sahibi temizlik personelleri, sağlık kuruluşları için temizliğin ve hijyenin önemini bilmekte ve buna göre hizmet vermektedir.

       Gerek tıbbi atıkların toplanması, ayrıştırılması ve imha edilmesi, gerekse bu tür sağlık kurumlarında tüm ortamların temizliği ve %100 hijyen sağlanması son derece önemlidir.

      Sağlık kuruluşlarında görev alacak personellerimiz, standart  eğitimlerinin dışında enfeksiyon kontrolü, sıhhi ve ameliyat ekipmanlarının temizliği gibi farklı eğitimlerden geçirilmektedir.

TEMİZLİK BİZDEN SORULUR . COM  personeli, hizmet verdiği hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında, Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı güncel genelge doğrultusunda temizleme çalışmalarının yürütmektedir.

Personelimiz hastane ve sağlık kuruluşları temizliği konusunda, insan sağlığına zarar vermeyen kimyasalları ile bakteri ve virüs oluşumuna engelleyecek özel kimyasallar kullanarak sağlıklı ve hijyenik ortamlar oluşturmaktadır.

Klinik Temizliği
......www.temizlikbizdensorulur.com ... ......